Home » Baza wiedzy » Instytucje PR

Instytucje PR

Polskie Stowarzyszenie Public Relations -  organizacja zawodową wyższej użyteczności publicznej, istnieje od 1994 roku. Liczy około 200 członków będących pracownikami działów PR w organizacjach gospodarczych, samorządowych i administracji, wykładowcami wyższych uczelni oraz pracownikami lub właścicielami agencji PR.

Związek Firm Public Relations - reprezentacja branży profesjonalnych usług PR w Polsce.

Rada Etyki Public Relations - celem jej funkcjonowania jest: promowanie standardów etycznych w PR, edukacja w dziedzinie etyki PR, wydawanie opinii dotyczących praktyk rynkowych.

Stowarzyszenie Prasy Firmowej - kształtuje i upowszechnia normy i standardy jakościowe działalności wydawniczej. Tworzy platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wydawców prasy firmowej, mass mediów, twórców z branży wydawniczej oraz klientów.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu - program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian.